Q&A

คำถามคำตอบสำหรับปัญหาที่พบบ่อย


1. นำบัตรประชาชนและนิ้วโป้งมือขวาติดต่อที่สาขาที่จำนำไว้ เพื่อออกใบแทนตั๋ว
2. เอาใบแทนไปแจ้งความที่สน.ที่รับผิดชอบ
3. นำใบแจ้งความ ใบแทนตั๋ว บัตรประชาชน และนิ้วโป้งมือขวา มาติดต่อที่สาขาอีกครั้ง
ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ (ให้เบอร์สาขา)
ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ (ให้เบอร์สาขา)
- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน
- เงินต้น 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือน
- เงินต้น 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 1.00 บาทต่อเดือน
- เงินต้น 20,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน
- ทอง นาก เงิน เพชร
- เบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ
*** ยกเว้นของที่มีทะเบียน
- ตั๋ว 1 ฉบับรับจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อรวมกันทุกรายการในวันเดียวกันไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท
- สถานธนานุเคราะห์เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ตั๋วจำนำมีอายุประมาณ 4 เดือน 30 วัน
- สอบถามข้อมูลได้ที่สาขาที่ใช้บริการ
-ประมูลทรัพย์หลุดจำนำที่สธค.สำนักงานใหญ่ และซื้อสินค้าได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขา
-นำบัตรประชาชน ทรัพย์จำนำ และนิ้วโป้งมือขวา ติดต่อที่สาขาใกล้บ้าน
-การคิดดอกเบี้ย ถ้าไม่เกิน 15 วัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือนถ้าเกิน 15 วันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน (ตามพรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505)
-นำตั๋วจำนำติดต่อที่สาขาที่จำนำไว้ได้เลย
- ได้ กรอกรายละเอียดและพิมพ์ลายนิ้วมือเจ้าของตั๋วด้านหลังตั๋วจำนำ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของตั๋ว แล้วนำไปติดต่อที่สาขาที่จำนำไว้
- ไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียน
- ขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์จำนำ ณ วันที่มาติดต่อ
- 15 ปีขึ้นไป (ตามพรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505)
- กดที่ลืมรหัสผ่าน กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ทางอีเมล์ที่สมัคร นำรหัสผ่านใหม่มาใช้เข้าสู่ระบบได้ (หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้ง)
- พระสงฆ์ และผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
- เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งรายการของที่มีการแจ้งของหาย ถ้าตรวจพบจะเจ้าตำรวจ เจ้าของสามารถมารับคืนได้ ส่วนคนที่นำทรัพย์มาจำนำจะถูกสอบสวนและดำเนินการตามกระการของกฎหมายต่อไป